Inzetten op een regionale economie


Regionaal produ­ceren van voedsel en energie

De Partij voor de Dieren pleit voor een geregionaliseerde economie die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee toekomstige generaties in gevaar te brengen.

Wij zetten ons in voor een progressieve, innovatieve en duurzame inrichting van de economie. Duurzame innovaties leveren bovendien nieuwe en hoogwaardige banen op. De Partij voor de Dieren zet in op deeltijdbanen, voor een goede balans tussen werk en privé.

Het gevoerde beleid in de provincie heeft invloed op de economie en werkgelegenheid. De Partij voor de Dieren pleit ervoor dat de provincie gericht invloed uitoefent door via haar budget onder meer te kiezen voor een duurzame OV-infrastructuur en duurzame aanbestedingen.

Veel producten kunnen beter regionaal worden geproduceerd, denk aan voedsel en energie. Met een sterk regionaal beleid kan worden ingezet op het sluiten van kringlopen. De consumptie van seizoensgebonden producten wordt bevorderd. Wij kiezen voor een samenleving waarin de vervuilers betalen voor de maatschappelijke problemen die zij veroorzaken en waar duurzame keuzes worden beloond.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer

Gerelateerd

Moties