Duurzame of dier­vrien­de­lijke visserij bestaat niet


De visserij verwoest ecosys­temen

De visserij is de afgelopen decennia veranderd in een massale industrie met verwoestende effecten op ecosystemen. De vangsttechnieken zorgen voor een pijnlijke doodsstrijd voor de vissen. Bovendien is er sprake van ernstige overbevissing. Viskwekerijen - ten onrechte vaak gezien als een alternatief voor wildvangst - vormen een nieuwe bio-industrie, met alle gevolgen van dien voor dieren en volksgezondheid.

Het standpunt Duurzame of diervriendelijke visserij bestaat niet is onderdeel van: Gezonde landbouw, gezond voedsel

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer