Varkens­baron Straathof moet weg uit Flevoland


15 januari 2021


Lelystad, 15 januari 2021 – De Partij voor de Dieren wil dat de provincie varkensbaron Straathof uit Flevoland zet. In een van de megastallen van de beruchte varkensindustrieel blijkt dat varkens worden gehouden zonder vergunning. Statenlid Jesse Luijendijk wil dat de provincie hiertegen hard optreedt: “het gaat hier om een industriële ondernemer met een geschiedenis vol overtredingen en dierenleed.”

In Duitsland heeft Straathof (Sebava B.V.) een beroepsverbod wegens ernstige dierenmishandeling, waarop hij zijn stallen in Duitsland heeft verkocht. In Nederland heeft hij zijn bedrijf daarop uitgebreid met megastallen, waaronder het bedrijf in Creil. De bekendste megastal van Straathof was ‘Knorhof’, waar in 2017 door een brand 20.000 varkens omkwamen. Ook in Nederland heeft de NVWA herhaaldelijk ernstige dierenwelzijnsovertredingen geconstateerd.[1]

De Provincie heeft zelf bevestigd dat het bedrijf in Creil momenteel geen onderliggende Wnb-vergunning heeft, terwijl in de stallen wel dieren worden gehouden. Zonder geldige vergunning is er sprake van illegale stikstofuitstoot. Als we onze plannen voor stikstofaanpak en verduurzaming van de landbouw serieus nemen, kunnen we dit als provincie gewoon niet gedogen.

Luijendijk wil dat Gedeputeerde Staten alle beschikbare middelen inzet om Straathof uit Flevoland te zetten: “het kan niet zo zijn dat een veehouder met een dergelijke geschiedenis de regels aan zijn laars lapt zonder dat de provincie hiertegen ingrijpt. Flevoland moet af van zijn bijnaam ‘wreedste provincie van Nederland voor dieren’. Dit is een goede eerste stap.”

Zie hier onze schriftelijke vragen aan de Provincie.
Zie hier het artikel op Omroep Flevoland en hier op De Stentor.