Partijen roepen op tot zorg­vuldige besluit­vorming voorstel Oost­vaar­ders­plassen


25 januari 2017

De Statenfracties van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben in een open brief aan de commissaris van de Koning, dhr. L. Verbeek, aangegeven dat ze zich de mond voelen gesnoerd. Aanleiding is de behandeling van het initiatiefvoorstel Faunabeheer Oostvaardersplassen, die volgens de partijen niet zorgvuldig verloopt waardoor ze de vergadering op 18 januari vroegtijdig hebben verlaten.

De Statenfracties van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben hun besluit om op te stappen niet lichtzinnig genomen. Deze partijen willen zich eerst goed en volledig informeren om zo een mening te kunnen vormen en vervolgens een besluit te kunnen nemen. Het initiatiefvoorstel over beheer van de Oostvaardersplassen - vooral wat betreft het dierenwelzijn van de koninkpaarden, edelherten en heckrunderen- heeft voor maatschappelijk onrust gezorgd en vraagt om zorgvuldige besluitvorming.

In de commissievergadering op 18 januari jl. kreeg ieder fractie maar 90 seconden de tijd voor het stellen van vragen aan de indieners van het initiatiefvoorstel, het college en aan zeven insprekers. Door een schorsing, aangevraagd door de drie fracties, kwam er meer spreektijd maar vervolgvragen en interrupties werden niet toegestaan. Hierdoor was het niet mogelijk een volledig beeld te vormen. Voorstel om eerst een hoorzitting met onafhankelijke deskundigen te organiseren en daar de besluitvormingsprocedure voort te zetten kreeg geen meerderheid.

Volgens de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de Partij van de Arbeid is zorgvuldige besluitvorming nu niet mogelijk. Snelheid gaat voor zorgvuldigheid en is er geen ruimte voor een kritisch geluid. Daarmee worden de procedures en gedragscode van Provinciale Staten niet gerespecteerd. De indieners lijken naast het inhoudelijke voorstel ook de besluitvormingsprocedure en de behandelwijze (inclusief spreektijden) te bepalen. En daarmee ook de ruimte van andere fracties om te kunnen deelnemen aan het debat. In een open brief vragen zij aan Verbeek, als voorzitter van Provinciale Staten, om erop toe te zien dat alle besluitvorming zorgvuldig plaatsvindt en dat alle fracties volwaardig kunnen deelnemen aan het politieke debat.

Lees hier de open brief aan de Commissaris van de Koning.

Foto Arno-Jan Boere

Gerelateerd nieuws

Open brief aan CdK van de Provincie Flevoland

Open brief aan de CdK van de Provincie Flevoland De heer L. Verbeek Lelystad, 23-01-2017 Geachte heer Verbeek, beste Leen, ...

Lees verder

Openbare hoorzitting OVP op 1 februari

De Statenfracties van de Partij van de Arbeid, GroenLinks en de Partij voor de Dieren organiseren op woensdag 1 februari een ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws