Openbare hoor­zitting OVP op 1 februari


27 januari 2017

De Statenfracties van de Partij van de Arbeid, GroenLinks en de Partij voor de Dieren organiseren op woensdag 1 februari een hoorzitting over de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Aanleiding voor de hoorzitting is het initiatiefvoorstel van SGP en VVD om te komen tot een verandering van het huidige beleid over de grote grazers en het beheer van de Oostvaardersplassen.

PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen voorafgaand aan de behandeling in Provinciale Staten van dit voorstel, een gevarieerd panel van deskundigen hun licht laten schijnen over de plannen en de te verwachten effecten. De hoorzitting is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan ook vragen stellen.

De hoorzitting wordt gehouden op woensdag 1 februari 2017, vanaf 19.00 uur in het provinciehuis van Flevoland aan de Visarenddreef 1 in Lelystad. Catering is volledig plantaardig (vegan), aanmelden is niet nodig.

Het programma van de hoorzitting Oostvaardersplassen is hier te vinden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws