Klimaat­motie behaald brede steun Provin­ciale Staten Flevoland


1 juli 2015

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2015-2019 heeft de Klimaatmotie van de Partij voor de Dieren Flevoland een zeer ruime meerderheid behaald. In de motie, ingediend door fractievoorzitter Leonie Vestering, wordt het college opgedragen in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn die de Provincie Flevoland heeft om verdergaande stappen te nemen om klimaatverandering tegen te gaan en de uitstoot van broeikasgassen verder te doen terug dringen.

De aanleiding van de motie was de uitspraak van de Haagste rechtbank in de Klimaatzaak waarin Stichting Urgenda en bijna 900 medeeisers in het gelijk werden gesteld. Volgens het oordeel van rechter op 24 juni 2015 heeft de Nederlandse Staat onvoldoende maatregelen genomen om een desastreuze klimaatverandering te voorkomen. Voor het eerst in de geschiedenis heeft de rechter de Nederlandse Staat verplicht maatregelen te nemen tegen klimaatverandering.

De Nederlandse Staat is nu door de rechter gesommeerd om de maatregelen te nemen die nodig zijn om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. De rechter eist dat Nederland in 2020 minimaal 25% CO2-reductie realiseert (t.o.v. 1990) terwijl de huidige ambitie slechts 16% is en Nederland niet op koers ligt.

De magere inzet van Nederland, zelf een land onder de zeespiegel, ooit koploper in duurzaamheid, is nu een van de vieste jongetjes van de klas.

Onhaalbaar of onbetaalbaar zijn de klimaatmaatregelen niet. Denemarken en Duitsland reduceren al 40% voor 2020. In het verweer van de Staat stelde ze zelf dat zij nog volop ruimte voor emissiereducties ziet.

Volgens de grondwet, artikel 20 lid 1, hebben wij een rechtsplicht als overheid om de bestaanszekerheid van haar bevolking te beschermen. De Partij voor de Dieren wil samen met de Provincie Flevoland graag haar steentje bijdragen om de aarde leefbaar te houden. De genoemde energieneutraliteit, zonder vervoer, in 2020 is hiertoe een mooie eerste stap, maar daarmee redden we het niet. De uitstoot van CO2 door transport compenseren met windmolens verandert niets aan het klimaatprobleem. We moeten simpelweg minder vervuilen en minder verbruiken. Beter dan het exporteren van een klimaatprobleem, is het exporteren van klimaatoplossingen.

De motie is aangenomen met 33 stemmen voor en 6 tegen. Bekijk hier de tekst van de motie, welke partijen de motie mede hebben ingediend en de motie hebben gesteund. Lees hier de bijdrage terug van Leonie Vestering tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2015-2019.

Gerelateerd nieuws

Kiezers en vrijwilligers bedankt!

De verkiezingen van de Provinciale Staten hebben in het hele land voor geweldige resultaten voor de Partij voor de Dieren gez...

Lees verder

Adri van der Avoird benoemd als statenlid

Adri van den Avoird is op 1 juli 2015 tijdens de Provinciale Staten vergadering benoemd als Statenlid. Hij vervangt hiermee t...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws