Gede­pu­teerde Staten hebben meer tijd nodig voor Staten­vragen over twij­fel­achtige procedure voor ontheffing afschot van vossen


17 februari 2011

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten [per brief] laten weten dat ze niet in staat zijn onze vragen binnen de gestelde termijn van 30 dagen te beantwoorden. Wij zijn benieuwd.

De jagers van Faunabeheer Flevoland hebben in november vorig jaar een ontheffing aangevraagd voor de afschot van konijnen en vossen, volgens de ontheffing was dit op verzoek van het Waterschap Zuiderzeeland. Uit communicatie tussen de Partij voor de Dieren en het hoofd waterbeheer van het waterschap blijkt echter dat het waterschap niet gevraagd heeft om preventief afschot van vossen. Het hoofd waterbeheer vertelt in een e-mail aan de partij dat het waterschap er de voorkeur aan geeft hun huidige methoden voort te zetten; dat houdt in: holen uitgraven en dicht maken. Dit bleek doeltreffend te zijn.

Statenlid Melissa Bax: “Verhalen over vossen die onze dijken in gevaar brengen blijken onzin. Wij vinden het een uitermate vreemde gang van zaken dat de provincie toestemming geeft voor de afschot van beschermde dieren, zonder dat hier reden toe is.”. Het argument van de jagers is gebaseerd op drie vossenholen binnen een jaar die door het waterschap gedicht zijn en waar geen vos meer op af is gekomen. Bax: “Als dat voor een geldig argument doorgaat is geen dier meer veilig, beschermd of niet. Van een plaag is zeker geen sprake, hier in Flevoland is het aantal vossen gewoon volgens de norm De ware reden van jagers ligt in het feit dat de vos een populair dier is om op te schieten”.

Jaap Mulder, ecoloog en vossendeskundige, heeft in dit specifieke geval uitgesproken dat het afschieten van vossen aan dijken ter voorkoming van gegraaf tot mislukken gedoemd is. De Partij voor de dieren keurt het af dat de provincie de verantwoording van het beheer van fauna geheel aan jagers over laat. De partij vindt dat dit thuishoort bij onpartijdige deskundigen.

Faunabeheer wil de vossen met gebruik van kunstlicht afschieten. Het gebruik van kunstlicht is een bekend stropersmiddel en recent door de rechtbank van Leeuwarden verboden omdat het in strijd is met Benelux verdragen. Toch geeft de provincie Flevoland hier toestemming voor.

De Partij voor de Dieren vindt het een vreemde gang van zaken dat het hoofd waterbeheer onder druk van de provincie zijn eerdere uitspraken heeft moeten afzwakken, want het waterschap laat nu naar buiten toe weten dat ze achter het beleid van de provincie staan. Bax: “Het zaakje stinkt. Het hoofd waterbeheer heeft duidelijk aangegeven geen afschot van vossen te hebben aangevraagd en heeft toegelicht waarom dat niet nodig is. Wij hebben dat zwart op wit. Toch blijft de provincie, en nu ook ineens het waterschap, achter de jagers staan die zogenaamd op verzoek van het waterschap op vossen willen jagen en dan ook nog met kunstlicht”. De Partij voor de Dieren in Flevoland heeft statenvragen ingediend en gaat ervan uit dat de vossen spoedig uit de ontheffing geschrapt worden.

Kijk [hier] voor de statenvragen


Gerelateerd nieuws

Beantwoording Statenvragen over gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw, specifiek de bollenteelt

Het antwoord van het College van Gedeputeerde Staten op onze Statenvragen van 14 januari 2011 over het gebruik van bestrijd...

Lees verder

Wat filmpjes voor de campagne

Voorstellen van de lijsttrekker, Melissa Bax, op de site van de provincie Flevoland, met nog vollop adem na de vijfde keer ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws