Beant­woording Staten­vragen over gebruik van bestrij­dings­mid­delen in de landbouw, specifiek de bollen­teelt


17 februari 2011

Het antwoord van het College van Gedeputeerde Staten op onze Statenvragen van 14 januari 2011 over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw, specifiek de bollenteelt, in Flevoland is ontvangen. [Hier] staan de anwoorden.

In de antwoorden op onze Statenvragen wordt op de meeste punten verwezen naar het Rijk en de en Europese commissie. De rijksinspectiediensten zijn belast met toezicht op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Daarnaast is het waterschap verantwoordelijk voor het toezicht op toepassing van gewasbeschermingsmiddelen langs het oppervlaktewater. In delen van de Noordoostpolder worden waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen overschreden en het College zal het initiatief nemen om met het waterschap en met andere betrokkenen mogelijke oplossingen te verkennen.

Volgens het College heeft de provincie geen directe taak en bevoegdheden ten aanzien van de hoeveelheden bestrijdingsmiddelen die in Flevoland in de bollenteelt worden gebruikt. Het college geeft aan dat de provincie wel de verantwoordelijkheid heeft om de problematiek te agenderen, als andere overheden onvoldoende invulling geven aan hun taken en verantwoordelijkheden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws