Duurzaam en insec­ten­vrien­delijk beheer van bermen van fiets­paden


12 november 2014

Lelystad 12 november 2014. Tijdens de algemene beschouwingen heeft Statenlid Melissa Bax aandacht gevraagd voor duurzaam en insectenvriendelijk beheer van bermen van fietspaden.

Het gaat wereldwijd en dus ook in Nederland zeer slecht met de bijen. Na overmatig gebruik van allerlei pesticiden, voedselschaarste en ziekten zijn de aantallen bijen zo dramatisch laag dat het zelfs de economie hard kan treffen. Boeren die groenten of fruit telen zijn in verschillende mate afhankelijk van de bestuiving van insecten, van alle landbouwgewassen is dat 76%. De honingbij speelt hierbij de grootste rol. De bestuiving door insecten heeft in Nederland, jaarlijks, een economische waarde van 1 miljard. Wanneer de bijen nog meer in aantal zakken of zelfs uitsterven zullen we over moeten gaan op handmatige bestuiving (zoals in China al gaande is). Dit brengt niet alleen boeren in grote moeilijkheden maar gaat ons dus ook een hoop geld kosten.

Gelukkig kunnen we zelfs op de schaal van onze provincie een belangrijke rol spelen in het behoud van bijen, door hen meer voedsel en nestgelegenheid aan te bieden.

Wij denken hierbij aan het deels inrichten van de bermen van fietspaden voor bijen. Daarnaast kunnen we nabij verschillende fietsknooppunten een 'bijenfestijn' maken. We hebben hierover gesproken met Landschapsbeheer en stellen ons daar een plek bij voor die vol wordt gezaaid met verschillende kleurrijke bloemen, een zandheuveltje voor nestgelegenheid, het plaatsen van insectenhotels en een informatiebord. Voor de recreant is dit informatief en prachtig om te zien. Zodoende maken we de natuur ook weer wat meer beleefbaar. We hebben hiervoor een motie ingediend. De gedeputeerde heeft positief gereageerd op onze motie. Hij zal met natuurorganisaties gaan praten over wat extra gedaan kan worden op dit gebied en daarover aan de Staten rapporteren. We hebben daarom onze motie ingetrokken.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws