Commissies RND en EMS in de Provin­ciale Staten


7 januari 2021

2021…we’ve got this!

Gister waren de commissies Ruimte Natuur en Duurzaamheid (RND) en Economie Mobiliteit en Samenleving (EMS) in de Provinciale Staten. Daarin ging het (oa) over de volgende onderwerpen:

Programma Water: hoe gaan we ook in de toekomst zorgen voor voldoende schoon drinkwater en zoet water in Flevoland?
Wij willen de kwaliteit en kwantiteit van het Flevolandse water beschermen tegen de bedreigingen uit de landbouw, industrie en andere vervuilende ontwikkelingen.-

Stikstof: wat is de stand van zaken rond deze ingewikkelde materie?
Wij willen meer nadruk op natuurherstel en willen het probleem bij de wortel aanpakken, minder landbouw!

Tussenevaluatie Markerwadden

Wij willen het herstel van de natuur in de Markerwadden. Dit is van groot belang voor vis en vogels. We gaan een amendement indienen tegen de aanleg van een vaargeul; desastreus voor de natuur volgens de experts!

Toekomstbestendige zorg

In de Zorgtafel Flevoland trekken zorgverzekeraars, zorgaanbieders, GGD, overheden en vertegenwoordigers van inwoners en patiënten samen op om de uitvoering van de zorg te realiseren. We bespraken de rol van de provincie in deze Zorgtafel.

Vol frisse moed zijn we aan het jaar begonnen. Op naar een groener Flevoland in 2021!

💚
Afbeelding kan het volgende bevatten: vogel en buiten