Biolo­gische boeren teleur­ge­steld in provin­cie­be­stuur


19 december 2014

We hadden de biologische boeren gewaarschuwd dat ze niet teveel moesten verwachten van Provinciale Staten bij de behartiging van hun belangen, die ze hadden geuit in hun zienswijzen op het inpassingsplan Flevokust, een haven voor containerschepen, die de provincie wil aanleggen binnen 1500 meter afstand van de grootste gebieden met biologische landbouw in Nederland. Toch waren ze op 17 december naar de Statenvergadering gekomen.

De boeren hadden gevraagd om een nulmeting van de huidige situatie van water, lucht en bodem, zodat ze om schadevergoeding zouden kunnen vragen, als later hun omgeving zou vervuilen. In de reactienota had Gedeputeerde Staten geschreven dat de biologische boeren hadden kunnen weten dat er al vanaf 1993 plannen waren voor een haven en industriegebied. Dat was een misleidend antwoord, want de biologische boeren waren al in dat gebied gekomen in de ‘80r jaren en met hun belangen zou dus in de eerste plaats rekening moeten worden gehouden. Het kan best zijn dat de provincie behoefte heeft aan een haven en de gemeente Lelystad aan een industrieterrein daarbij ten behoeve van de werkgelegenheid, maar het kan dan niet zo zijn dat dit op koste komt van de biologische boeren.

Er bestaan helaas nog geen wettelijke regels voor extra bescherming van biologische boeren en als Gedeputeeerde Staten schrijven dat er niets aan de hand is met vervuiling door de haven, als de groenten maar gewassen worden, dan laten ze zien dat ze er niet veel van begrepen hebben. Biologische groenten moeten te gebruiken zijn zonder ze te wassen. Er is ook een bedrijf met biologische kruiden gevestigd. De boer schrijft daarover dat de hoogwaardige kruiden geoogst moeten worden bij droog weer. Als ze gewassen zouden worden, dan zouden ze gaan schimmelen.

In de vergadering heeft de Partij voor de Dieren een motie ingediend om tenminste de boeren enige bescherming te bieden door een nulmeting en monitoring te laten uitvoeren van grond, water en lucht. Statenlid Melissa Bax zei daarover “We waarderen de maatschappelijke bijdrage van deze boeren, die hun bedrijf op zo’n manier voeren dat natuur en milieu niet wordt aangetast en ze producten leveren die beter zijn voor onze gezondheid, ondanks het feit dat ze geen extra wettelijke bescherming krijgen.”

Helaas is de motie niet aangenomen. Opvallend waren de herhaalde aanvallen van de vertegenwoordiger van de PvdA, een partij die eerder toch wel voorstander was van stimulering van biologische landbouw. Hij had in zijn hoofd gezet dat met een nulmeting en monitoring niet zou kunnen worden aangetoond of de vervuiling in de gebieden werden veroorzaakt door de haven of “vanuit Manchester”, zoals hij zei, en hij bleef dat maar herhalen tot hij uiteindelijk het woord werd ontnomen door de voorzitter. Vroeger niet goed opgelet met scheikunde zeker. Als na een tijdje blijkt dat in de biologische gebieden het gehalte van een bepaalde stof hoger is dan bij de nulmeting en diezelfde stof wordt waargenomen in de haven of het industrieterrein, dan is het niet waarschijnlijk dat die vervuiling “uit Manchester” komt!

Na afloop van de vergadering zijn de boeren teleurgesteld naar huis gegaan.

Gerelateerd nieuws

Leonie Vestering gekozen als lijsttrekker voor Flevoland

Leonie Vestering lijsttrekker Partij voor de Dieren bij Provinciale Statenverkiezingen in Flevoland Almere, 30 november 2014...

Lees verder

In Flevoland gaan we voor twee zetels

Bij een interview voor het programma Over Flevoland Gesproken op Omroep Flevoland heeft onze lijsttrekker Leonie Vestering ge...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws