Afschot van katten in Flevoland per direct verboden


12 november 2013

Flevoland was een van de 7 provincies waar jacht op zwerfkatten was toegestaan; de afgelopen 5 jaar zijn meer dan 500 katten gedood. Dit waren niet alleen verwilderde katten, maar ook katten die van huis zijn weggeraakt.

Nadat een petitie van de Dierenbescherming in een paar weken tijd door meer dan 136 duizend mensen was ondertekend, had de Tweede Kamer deze week al een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen om afschot van katten te verbieden. Een meerderheid van Provinciale Staten wil niet wachten op de uitwerking van die motie en heeft een motie van PvdD Statenlid Melissa Bax gesteund om jacht op katten in Flevoland per direct te beëindigen.

Volgens Melissa Bax lost afschot van verwilderde katten niets op. Opengevallen plaatsen worden snel weer opgevuld door andere katten. De enige effectieve manier om de populatie van katten in de hand te houden is vangen en onvruchtbaar maken. Als ze daarna weer op dezelfde plaats worden losgelaten, zal hun gebied niet worden ingenomen door andere katten en zal de populatie niet toenemen, maar afnemen

Gerelateerd nieuws

Jagers maken misbruik van sneeuw

De fractie van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Flevoland heeft Statenvragen gesteld naar aanleiding van...

Lees verder

Reparatie van faunapassages voor otters

Otters in Flevoland hebben onze speciale aandacht. We hadden op 5 juni 2013 al twee moties ingediend over de bescherming van ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws