Geldig­heidsduur fauna­be­heerplan 4 jaar (amen­dement)


22 maart 2017

Amendement nr.: B
Onderwerp: Geldigheidsduur faunabeheerplan
Agendapunt: 9a
Onderwerp Statenvoorstel: Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016
Nummer Statenvoorstel: 2014967

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten in vergadering bijeen op woensdag 22 maart 2017

Wijziging ontwerpbesluit

De tekst van artikel 14, lid 1 van de verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016, zijnde:

'In het faunabeheerplan wordt aangegeven dat het plan een geldigheidsduur van ten hoogste 6 jaren heeft'

te vervangen door;

'In het faunabeheerplan wordt aangegeven dat het plan een geldigheidsduur van ten hoogste vier jaren heeft, met de mogelijkheid tot verlenging van 1 jaar'.

Toelichting: Een geldigheidsduur van 6 jaren is in strijd met landelijke regelgeving. Volgens artikel 3.30 lid 3 van de (ontwerp) regeling natuurbescherming heeft het faunabeheerplan een geldigheidsduur van ten hoogste vijf jaren.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren.

Bekijk het amendement hier.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

VVD, PVV, CDA, SP, D66, PvdA, CU, 50PLUS, SGP, Senioren+Flevoland

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer