Een gentech­vrije provincie


Bescherming van de biodi­ver­siteit

Genetische manipulatie (gentech) tast de integriteit van planten en dieren aan. Ook vormt deze techniek een risico voor de biodiversiteit. Gifresistente gewassen, zoals gentechsoja en –maïs hebben geleid tot een toegenomen gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen. Bovendien kunnen gentechgewassen zich mengen met gangbare en biologische teelt. De Partij voor de Dieren pleit daarom voor een gentechvrije provincie.

Het standpunt Een gentechvrije provincie is onderdeel van: Gezonde landbouw, gezond voedsel

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer