Raad van State laat vestiging varkensflat toe


3 maart 2007

De Raad van State heeft de milieuvoorschriften voor de varkensflat Knorpolder in Creil in de Noordoostpolder welliswaar aangescherpt maar de vergunning in stand gelaten. De al jarenlang illegaal werkende varkensfabriek heeft door de uitspraak nu definitief toestemming om in twee verdiepingen zestienduizend varkens te houden. Wakker Dier en Milieudefensie, die de rechtzaak hadden aangespannen, zijn teleurgesteld dat de milieuregels juist bij deze omstreden varkensflat soepel lijken te zijn toegepast door de Raad van State. De uitspraak bevestigt volgens de organisaties dat de milieuregels voor dit soort megabedrijven moeten worden aangescherpt.

De Raad van State legt de kritiek van de organisaties op het milieueffectrapport (MER) naast zich neer. De organisaties hadden aangegeven dat het bedrijf ten onrechte een aantal milieumaatregelen niet hoefde te nemen omdat die niet zouden passen in de illegaal gebouwde flat. De varkenshouder wordt hiermee beloond voor de eerdere illegale bouw van de varkensflat.

De Raad van State geeft daarnaast aan dat de schade aan de vogelstand in het IJselmeer terecht niet is bekeken: De Vogelrichtlijn moet in een procedure bij de Natuurbeschermingswet beoordeeld worden en staat bij de milieuvergunning daarom buitenspel.

De organisaties zijn wel in het gelijk gesteld voor wat betreft de te ruim gestelde geluidsnormen. De Raad van State heeft de vergunning hierop aangepast.

Al sinds de illegale oprichting van het mega-bedrijf in 2003, is het bedrijf in opspraak. vanwege overtreding van de milieu- en dierenwelzijnswetgeving. De varkenmesterij is één van de grootste varkensbedrijven van Nederland. De eigenaar bouwde ondanks een dwangsom de mega-stal voor zestienduizend varkens in twee verdiepingen. Er was slechts een vergunning voor hooguit vierhonderd varkens. In de nieuwe vergunning hebben de varkens minder ruimte dan wettelijk voorgeschreven.

De mega-varkensflats zijn een gevolg van de toenemende schaalvergroting in de bio-industrie. De grootschalige veehouders slagen er met hulp van een legertje juristen in om goede maatregelen voor milieu en dierenwelzijn te vermijden, de wet te omzeilen en gepaste straf te ontlopen. Eigenaar Straathof van ‘Knorpolder’ is ook eigenaar van de Gelderse varkensmesterij ‘Knorhof’ in Buren, berucht vanwege de waslijst aan overtredingen, jarenlange juridische procedures en klachten van omwonenden. De provincie Gelderland luidde onlangs de noodklok bij de Tweede Kamer over het bedrijf. Handhaving van de wet heeft de overheid al 1,1 miljoen euro gekost, zo liet de provincie weten.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws