Partij voor de Dieren wil per direct jachtstop in Flevoland


6 januari 2010

Het is wederom een zware winter voor de in het wild levende dieren. Sommige dieren ontsnappen deze periode door in winterslaap te gaan en anderen vechten tegen de kou en honger. Terwijl de een de vogels in de tuin bijvoert pakt de ander het geweer en maakt gebruik van de toch al verzwakte dieren welke makkelijk in de sneeuw op te sporen zijn.

"Volgens de Flora- en Faunawet is het verboden te jagen indien de grond bedekt is met sneeuw maar ondanks dit gegeven trekken verschillende jagers deze tijd erop uit om bijvoorbeeld door middel van drijfjacht op weerloze dieren te schieten" aldus statenlid Melissa Bax.

Om die reden heeft de Partij voor de Dieren Flevoland een verzoek ingediend om voorlopig de jacht per direct te staken. De jacht is verantwoordelijk voor het verstoren, onnodig uitputten en doden van dieren en niet alleen de dieren waar de jager het op gemunt heeft maar ook de dieren die soms nog veel kwetsbaarder zijn worden verstoord in deze toch al zware tijd.

"De argumenten van de jacht op wilde dieren zijn allang weerlegd" aldus Melissa Bax "maar helaas durven veel overheden niet uit hun oude patroon te stappen door jagers hun plezier te ontnemen, want daar komt het simpelweg op neer. De toch al oneerlijke jacht is in deze tijd nog het meest schadelijk voor dieren en hun populaties". De Partij voor de Dieren hoopt dat Gedeputeerde Staten per direct de jacht binnen Flevoland stopt zolang deze zware periode duurt.

De provincies Drenthe, Limburg, Brabant, Groningen en Zuid Holland hebben inmiddels de jacht gesloten om dieren niet nog kwetsbaarder te maken.

Gerelateerd nieuws

Motie Koopmans verworpen

De motie van het CDA Tweede Kamerlid Ger Koopmans om betalingen van het Rijk voor het project Oostvaarderswold van de begroti...

Lees verder

Jacht in Flevoland gesloten

Vrij snel nadat de fractie van de Partij van de Dieren gevraagd had om sluiting van de jacht, heeft Gedeputeerde Staten van F...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws