Partij voor de Dieren doet mee aan de Provin­ciale Staten verkie­zingen in Flevoland


25 januari 2007

Vrijdag 26 januari zijn de laatste stukken door lijsttrekker Melissa Bax overhandigd op het hoofdstembureau te Lelystad. Hiermee doet de Partij voor de Dieren officieel mee aan de Provinciale Staten verkiezingen in Flevoland.

De Partij voor de Dieren wil zich ook op provinciaal gebied sterk maken voor dieren, natuur en milieu. De directe bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij de Provinciale Staten. De PvdD wil haar stem laten horen wanneer het gaat om bijvoorbeeld de vergunningverlening aan (bio-industrie)bedrijven en de toepassingen van de Flora- en Faunawet. De deelname is tevens van belang vanwege de verkiezingen voor de Eerste Kamer die indirect door de Provinciale Staten gekozen wordt. De Eerste Kamer bestaat tot nu toe nog uit een dieronvriendelijke meerderheid.

De PvdD had in Flevoland volgens de wet onder andere 30 ondersteuningsverklaringen nodig en heeft mensen opgeroepen deze op hun gemeentehuis te ondertekenen. Uiteindelijk heeft de PvdD 67 ondersteuningsverklaringen ontvangen en overhandigd!

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren doet mee aan de Provinciale Staten verkiezingen in Flevoland

Persbericht Partij voor de Dieren doet mee aan de Provinciale Staten verkiezingen Afgelopen vrijdag zijn de laatste stukke...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws