Ophef over losse flodder van kamerlid Koopmans (CDA)


6 december 2009

In Flevoland is grote ophef ontstaan over een motie ingediend in de Tweede Kamer door Koopmans (CDA), met steun van Snijder- Hazelhoff (VVD) en Van der Vlies (SGP), om het budget voor het project Oostvaarderswold voor de jaren 2012-2014 te bestemmen voor een ander doel. Het geld waar het over gaat is al zwart op wit door de minister toegezegd. De provincie heeft inmiddels het toegezegde bedrag voorgefinancierd en betaalt daar de rente over. Een deel van het geld is al uitgegeven in 2009; de rest zal in 2010 nodig zijn en is in de begroting van Flevoland opgenomen. De gronden van een deel van de 35 agrarische bedrijven die zullen moeten verdwijnen is al aangekocht en hun bedrijven zijn verhuisd of zullen binnenkort verhuizen.

Afgelopen week is in de vergadering van Provinciale Staten een interpellatiedebat gehouden. Besloten is dat door Provinciale Staten een brief gestuurd wordt naar de Tweede Kamer. Ook de statenfracties van het CDA en VVD en de gedeputeerden van die partijen hebben inmiddels brieven gestuurd naar hun kamerfracties. Met name de statenfractie van het CDA is ontstemd over wat ze een losse flodder van Koopmans noemen. Ook de boeren hebben door hun woordvoerder LTO Noord laten weten dat ze geen verder uitstel willen.

Zie berichten op Omroep Flevoland:
CDA wil stekker uit Oostvaarderswold trekken 30-11-2009

Provincie houdt vast aan natuurzone 30-11-2009

Boeren vragen om duidelijk Kamerbesluit 01-12-2009

Provinciaal CDA boos op landelijk CDA 04-12-2009

Flevo-landschap wil duidelijkheid Oostvaarderswold 07-12-2009


In het programma Over Flevoland Gesproken van 6 december 2009 werd Koopmans hierover aan de tand gevoerd. Het blijkt dat de man niet weet waar hij over praat. Hij heeft het bijvoorbeeld over een boekje dat de provincie Flevoland onlangs had uitgebracht. Hij heeft blijkbaar niet begrepen dat dat boekje de Structuurvisie is die na de alle noodzakelijke inspraakprocedures al officieel vastgesteld is. Deze structuurvisie is afgelopen week naar alle kamerfracties gestuurd om te laten zien dat het project al in een fer gevorderd stadium is.
Dinsdag 8 december wordt over de motie gestemd. Minister Verburg heeft de motie ontraden. We mogen verwachten dat ze hem in ieder geval niet zal uitvoeren. Ze kan eigenlijk niet anders, want het geld is formeel toegezegd en al gedeeltelijk besteed.

Bekijk hier een film die een impressie geeft hoe het gaat worden.

Meer weten over Oostvaarderswold? Kijk hier.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren vraagt hulp in Flevoland

Het plakken van de posters in Flevoland gaat voorspoedig, maar we hebben nog wel veel hulp nodig bij het huis-aan-huis verspr...

Lees verder

Motie Koopmans verworpen

De motie van het CDA Tweede Kamerlid Ger Koopmans om betalingen van het Rijk voor het project Oostvaarderswold van de begroti...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws