Oorkonde voor Vogel­hos­pitaal Naarden


28 februari 2011

Niko Koffeman heeft de vrijwilligers van het Vogelhospitaal in Naarden een oorkonde uitgereikt. Het Eerste Kamerlid van de Partij voor de Dieren bracht samen met Melissa Bax, lijsttrekker Flevoland van de Partij voor de Dieren, een bezoek aan het Vogelhospitaal om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Dieren in het wild zijn sinds jaar en dag volledig afhankelijk van particuliere bescherming. Het Vogelhospitaal vervult een belangrijke taak bij de opvang van vogels uit Flevoland, omdat deze provincie zelf niet de wettelijke zorgplicht serieus neemt om dieren in het wild en verwilderde dieren op te vangen. De Partij voor de Dieren wil financiële steun vanuit provincies voor opvang en vervoer van wilde vogels, zodat hulp door dierenambulances, dierenartsen en opvangcentra gegarandeerd is.

Het Vogelhospitaal te Naarden is in 1957 begonnen als thuisopvang en is uitgegroeid tot de officiële opvang voor wilde vogels van Midden Nederland. Het hospitaal telt 25 vrijwilligers die zich 7 dagen per week inzetten voor het welzijn van wilde vogels. Dat doen ze met succes, gemiddeld wordt 70 procent van de opgevangen vogels gezond en wel uitgezet.

De Partij voor de Dieren is zeer enthousiast over de opvang. "Jaarlijks worden er duizenden vogels bij dit hospitaal binnen gebracht die alle een uitgebreide en liefdevolle zorg ontvangen van de vrijwilligers. Veel vogels zijn het slachtoffer van verkeer, huiskatten, hoogspanningskabels, jacht of mishandeling", aldus Melissa Bax.

De Partij voor de Dieren vindt de opvang van hulpbehoevende dieren een maatschappelijke taak, maar provincies willen geen financiële ondersteuning geven. De vogelasielen zijn hierdoor vrijwel allemaal financieel noodlijdend. De Partij voor de Dieren wil ruime bedragen vanuit provincies voor vervoer en opvang van wilde vogels. Ook het Vogelhospitaal in Naarden is met name afhankelijk van donateurs en een enkele erfenis. Financieel gezien houdt het hospitaal met moeite het hoofd boven water terwijl slachtoffers in een oneindige stroom binnen blijven komen.

Giften voor de vogelopvang zijn van harte welkom: Rekening nummer: 67.91.72.289, 5ten name van: Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland, Naarden-Bussum.

Gerelateerd nieuws

Wat filmpjes voor de campagne

Voorstellen van de lijsttrekker, Melissa Bax, op de site van de provincie Flevoland, met nog vollop adem na de vijfde keer ...

Lees verder

Statenvragen over jacht op vossen met kunstlicht

Lelystad 8 februari 2012 - De Partij voor de Dieren in Flevoland vraagt het college van Gedeputeerde Staten een ontheffing ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws