10 redenen om op 7 maart op de Partij voor de Dieren te stemmen


6 maart 2007

1. Provinciale Staten beslissen over het lot van tientallen miljoen dieren, zowel in het wild levende dieren als dieren in de bio-industrie. De Partij voor de Dieren kiest voor duurzaamheid, in het belang van mens én dier.

2. De leden van Provinciale Staten kiezen in mei de leden van een nieuwe Eerste Kamer. Indirect stemt u dus mee voor een diervriendelijke meerderheid in de senaat, waar alle wetgeving bekrachtigt of verworpen wordt.

3. Niemand kan meer zeggen dat dierenrechten een links of rechts thema zijn. De rechten van dieren overstijgen de oude tegenstellingen tussen mensen. Dit was ook eerder het geval bij beschavingsbewegingen die bijvoorbeeld de rechten van kinderen, slaven, arbeiders, vrouwen, zwarten en homoseksuelen op de agenda zetten.

4. De Partij voor de Dieren wil een einde maken aan de plezierjacht en geen jachtvergunningen meer zonder objectief vastgestelde noodzaak.

5. Voor grootschalige bio-industriebedrijven moet een uitbreidingsstop komen, via aanpassing van streekplannen en strikte handhaving van regelgeving. Illegale uitbreidingen in de veesector dienen niet langer gedoogd te worden.

6. Bescherming van de groene ruimte heeft de hoogste prioriteit. Dat is haalbaar door een betere benutting van bestaande bouwvolumes in dorpen en op het platteland voor realisering van extra woningbouw, Geen nieuwe bedrijventerreinen als er leegstand is bij bestaande bedrijfsgebouwen.

7. Bevordering van het openbaar vervoer. Geen aanleg van nieuwe wegen zonder natuurcompensatie.

8. Financiële steun voor asielen en opvang van in het wild levende dieren.

9. Stoppen met muskusrattenbestrijding en het vrijkomende geld besteden aan échte oplossingen zoals verharde dijkvoeten. Visvriendelijke voorzieningen bij poldergemalen en elektriciteitscentrales.

10. Gedoogzones voor ganzen met financiële tegemoetkoming voor boeren.


Gerelateerd nieuws

Allerlaatste peiling van Omroep Flevoland

Volgens de allerlaatste peiling van Omroep Flevoland gaan we 2% van de stemmen halen. Dat is bijna genoeg voor een zetel. Du...

Lees verder

Wij bedanken alle kiezers

Lijsttrekker Melissa Bax en de leden van de Werkgroep Flevoland van de Partij voor de Dieren willen alle 3687 kiezers in Flev...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws