Verkie­zings­pro­gramma Provin­ciale Staten­ver­kie­zingen 2019


Kies 20 maart partij. Voor de dieren, natuur en milieu. Kies daarmee voor een toekomst voor komende generaties. Kies voor Plan B. Omdat er geen Planeet B is.

Lees hier ons verkiezingsprogramma Plan B voor Flevoland.