Onze Statenfractie


Leonie Vestering - Statenlid en fractievoorzitter

Leonie was directeur van Wilde Dieren de Tent Uit, een vereniging van nationale en internationale dierenwelzijnsorganisaties. Haar grootste succes was het verbod op wilde dieren in circussen in 2015. Als nevenfunctie is ze bestuurslid van Stichting Bont voor Dieren. Eerder was Leonie Vestering werkzaam bij stichting MVO Nederland, de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ze studeerde onder andere Middle-Management maar ook klassieke muziek aan het conservatorium.

Leonie is lid van de commissie duurzaamheid en heeft de volgende onderwerpen in haar portefeuille:

 • Nieuwe Natuur
 • Klimaat en Energie
 • Openbaar Vervoer
 • Vitaal Platteland
 • Fonds leefbaarheid landelijk gebied
 • Natuur en Landschap
 • Recreatie en Toerisme
 • Gebiedspromotie
 • Nationaal Park Oostvaardersplassen
 • Markermeer-IJmeer
 • Digitale infrastructuur buitengebied

 

Melissa Bax - Statenlid

Melissa is hondengedragsdeskundige en daarnaast gespecialiseerd in haaien en diergedrag in het algemeen. Op jonge leeftijd hebben haar ouders haar met succes respect en liefde voor dier en natuur bijgebracht. Melissa heeft zich ingezet voor diverse dierenwelzijnsorganisaties en het lot van Griekse zwerfdieren. "De Partij voor de Dieren heeft volgens mij de juiste visie en aanpak om voor grote veranderingen te zorgen op het gebied van dierenwelzijn, natuur en milieu. Een algemene mentaliteitsverandering ten opzichte van dieren is in mijn ogen absoluut noodzakelijk."

Melissa is lid van de commissie ruimte en heeft de volgende onderwerpen in haar portefeuille:

 • Ruimtelijke Ordening
 • Wonen
 • Schaalsprong Almere/RRAAM
 • IJsseldelta-Zuid
 • Rijksvastgoed
 • Water
 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek
 • Milieu en Afvalzorgen

 

Adri van der AvoirdAdri van der Avoird - Burgerlid

Adri is geboren in Eindhoven en heeft zich sinds 2007 als commissielid voor de Partij voor de Dieren actief ingezet. Hij heeft ervaren dat we ook als kleine fractie belangrijke dingen kunnen bereiken voor onze idealen. Adri zet zich graag in ter voorkoming van uitbreiding van intensieve veehouderijen; zorgen dat de goede projecten uit het programma Nieuwe Natuur snel uitgevoerd worden en voorkomen dat geld wordt verknoeid aan de projecten die nauwelijks bijdragen aan verbetering van natuur. Bij alle andere onderwerpen wil Adri de belangen van dieren en zwakkeren in de samenleving behartigen. 

Adri is lid van de commissie bestuur en economie en heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille:

 • Financiën
 • IPO bestuur
 • Samenleving (zorg)
 • Sport, Kunst en Cultuur,
 • Europa
 • Flevolandse samenwerkingsagenda
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Coördinatie Interbestuurlijk toezicht
 • Communicatie en ICT
 • Openbaar lichaam erfgoed centrum Nieuw Land (GR)
 • Integriteit
 • Lobby
 • P&O
 • Archiefinspectie
 • Coördinatie IFA
 • Economische Zaken
 • Maritieme Strategie
 • Landbouw en Visserij
 • Floriade
 • Onderwijs
 • Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland BV
 • Mobiliteit (excl. OV)
 • Amsterdam Lelystad Airport
 • OMALA

Adri beheert ook het Twitter-account van de fractie.

 

Esther van der Spek - Beleidsmedewerker

Esther zet zich van jongs af aan in voor dieren. Zo werkte ze bij Wilde Dieren de Tent Uit aan een verbod op wilde dieren in circussen en hielp bij Bont voor Dieren mee aan het nertsenfokverbod. Naast haar werk bij de Partij voor de Dieren is ze ook redacteur voor PiepVandaag. Esther heeft een vriend, twee zoontjes en een hond en kat uit de opvang. Ze studeerde Verloskunde en Sustainable Molecular Science & Technology. "Wat begon met liefde voor dieren is uitgegroeid tot een enorm respect voor Moeder Natuur."

Esther ondersteunt de fractie met inhoudelijke zaken, maar ook alles wat erbij komt kijken. Zo houdt ze de website up-to-date en beheert ze -samen met de werkgroep- het Facebook-account.

 

Erik Puijk - Beleidsmedewerker

Erik is geboren in Almere en studeert nu Informatica aan de Universiteit van Amsterdam. Hij zet zich in voor de Partij voor de Dieren omdat hij van mening is dat we als maatschappij radicaal anders moeten gaan denken en handelen. Waar er nu nog vrijwel altijd wordt gekeken naar economische kortetermijnbelangen voor de mens, moeten we naar een maatschappij waar mededogen en duurzaamheid centraal staan. Mededogen voor alle levende wezens op aarde, en duurzaamheid om deze aarde door te kunnen geven aan toekomstige generaties. Erik wil zich vol inzetten voor deze idealen en ondersteunt daarom de Statenfractie om in Flevoland de thema’s dierenwelzijn, natuur en milieu hoog op de agenda te krijgen.