Melissa Bax


Statenlid

Melissa is hondengedragsdeskundige en daarnaast gespecialiseerd in haaien en diergedrag in het algemeen. Op jonge leeftijd hebben haar ouders haar met succes respect en liefde voor dier en natuur bijgebracht. Melissa heeft zich ingezet voor diverse dierenwelzijnsorganisaties en het lot van Griekse zwerfdieren. "De Partij voor de Dieren heeft volgens mij de juiste visie en aanpak om voor grote veranderingen te zorgen op het gebied van dierenwelzijn, natuur en milieu. Een algemene mentaliteitsverandering ten opzichte van dieren is in mijn ogen absoluut noodzakelijk."

Melissa is lid van de commissie ruimte en heeft de volgende onderwerpen in haar portefeuille:

  • Ruimtelijke Ordening
  • Wonen
  • Schaalsprong Almere/RRAAM
  • IJsseldelta-Zuid
  • Rijksvastgoed
  • Water
  • Vergunningverlening, toezicht en handhaving
  • Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek
  • Milieu en Afvalzorgen