Leonie Vestering


Statenlid en frac­tie­voor­zitter

Leonie was directeur van Wilde Dieren de Tent Uit, een vereniging van nationale en internationale dierenwelzijnsorganisaties. Haar grootste succes was het verbod op wilde dieren in circussen in 2015. Als nevenfunctie is ze bestuurslid van Stichting Bont voor Dieren. Eerder was Leonie Vestering werkzaam bij stichting MVO Nederland, de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ze studeerde onder andere Middle-Management maar ook klassieke muziek aan het conservatorium.

Leonie is lid van de commissie duurzaamheid en heeft de volgende onderwerpen in haar portefeuille:

 • Nieuwe Natuur
 • Klimaat en Energie
 • Openbaar Vervoer
 • Vitaal Platteland
 • Fonds leefbaarheid landelijk gebied
 • Natuur en Landschap
 • Recreatie en Toerisme
 • Gebiedspromotie
 • Nationaal Park Oostvaardersplassen
 • Markermeer-IJmeer
 • Digitale infrastructuur buitengebied

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws