Leonie Vestering


Statenlid en frac­tie­voor­zitter

Als Statenlid in Flevoland en als raadslid in Almere, heeft ze de nodige politieke ervaring en pleit ze voor een provinciaal klimaatbeleid en het verbinden van natuurgebieden. Ook maakt ze zich sterk tégen de jacht en de bio-industrie en vóór de sociale acceptatie van LHBTI's. Als bestuurslid bij stichting Bont voor Dieren zet ze zich in tegen dierenleed veroorzaakt door de bontindustrie. Haar grootste succes was het nationale verbod op wilde dieren in circussen in 2015 als voormalig directeur van Wilde Dieren de Tent Uit.

Leonie is ambitieus en idealistisch en heeft een sterke wil om gevestigde patronen te doorbreken. In de provincie Flevoland zet ze zich in voor de bescherming van dieren, een groene leefomgeving, schone lucht, water en grond. Leonie is ervan overtuigd dat je juist ook op provinciaal niveau een rol van betekenis kunt zijn in de strijd tegen klimaatverandering, zodat Flevoland ook leefbaar blijft voor toekomstige generaties.

Gerelateerd

‘Gei­ten­stop’ provincie: goed nieuws!

Geen nieuwe geitenhouderijen in Flevoland

Lelystad, 10 juli 2019 – Woensdag hebben Provinciale Staten van Flevoland een ‘geitenstop’ ingesteld voor de gehele provincie. Hierdoor kunnen er geen nieuwe geitenhouderijen vestigen in Flevoland en kunnen bestaande veehouderijen minder eenvoudig uitbreiden. De Partij voor de Dieren is blij met deze maatregel.

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws