Leonie Vestering


Statenlid en frac­tie­voor­zitter

Als Statenlid in Flevoland en als raadslid in Almere, heeft ze de nodige politieke ervaring en pleit ze voor een provinciaal klimaatbeleid en het verbinden van natuurgebieden. Ook maakt ze zich sterk tégen de jacht en de bio-industrie en vóór de sociale acceptatie van LHBTI's. Als bestuurslid bij stichting Bont voor Dieren zet ze zich in tegen dierenleed veroorzaakt door de bontindustrie. Haar grootste succes was het nationale verbod op wilde dieren in circussen in 2015 als voormalig directeur van Wilde Dieren de Tent Uit.

Leonie is ambitieus en idealistisch en heeft een sterke wil om gevestigde patronen te doorbreken. In de provincie Flevoland zet ze zich in voor de bescherming van dieren, een groene leefomgeving, schone lucht, water en grond. Leonie is ervan overtuigd dat je juist ook op provinciaal niveau een rol van betekenis kunt zijn in de strijd tegen klimaatverandering, zodat Flevoland ook leefbaar blijft voor toekomstige generaties.

Gerelateerd

60.000 vissen dood in Oost­vaar­ders­plassen door wanbeleid Provincie Flevoland

Tijdens de uitzonderlijk warme zomer zijn 60.000 vissen in de Oostvaardersplassen omgekomen, blijkt uit de beantwoording van Gedeputeerde Staten op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren. In juli 2019 kwamen berichten naar buiten over extreem hoge aantallen dode vissen in de plassen en een sterke geur van rottende vis. Door de lage waterstand en de hitte stierven, zo blijkt nu, tienduiz...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws