Erik Puijk


Beleids­me­de­werker

Erik is geboren in Almere en studeert Informatica aan de Universiteit van Amsterdam. Hij zet zich in voor de Partij voor de Dieren omdat we als maatschappij radicaal anders moeten gaan denken en handelen. Waar er nu nog vrijwel altijd wordt gekeken naar economische kortetermijnbelangen van de mens, moeten we naar een maatschappij waar mededogen en duurzaamheid centraal staan. Mededogen voor alle levende wezens op aarde, en duurzaamheid om deze aarde door te kunnen geven aan toekomstige generaties. Erik wil zich vol inzetten voor deze idealen en ondersteunt daarom de Statenfractie om in Flevoland de thema’s dierenwelzijn, natuur en milieu hoog op de agenda te krijgen.