Erik Puijk


Frac­tie­me­de­werker

Erik Puijk was beleidsmedewerker en burgerlid bij de Statenfractie in Flevoland en campagnecoördinator voor de Provinciale Statenverkiezingen. Daarvoor was hij onder andere actief als voorzitter van afdeling Noord-Holland van PINK!, de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren. Erik heeft Informatica gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. De afgelopen jaren is hij zich steeds meer gaan richten op zijn diervriendelijke en groene idealen.

Erik is opgegroeid in het groene Almere-Haven en werd lid van de Partij voor de Dieren om de uitbuiting en vernietiging van de natuur door de mens een halt toe te roepen. Daarnaast maakt hij zich grote zorgen over het onbeschrijfelijke leed dat dieren in de bio-industrie wordt aangedaan en de onwil van de gevestigde politieke orde om drastische maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. "Klimaatverandering moet échte prioriteit krijgen. De verdorven bio-industrie die per dag 1,8 miljoen (!) dieren doodt en de vervuilende luchtvaart moeten hard worden aangepakt."

Erik probeert jongeren in zijn omgeving de ernst van klimaatverandering duidelijk te maken. Het welzijn van zijn generatie en generaties daarna zal vallen of staan bij de keuzes die nu gemaakt worden. Erik sloot zich in 2018 als één van de jongeren aan bij de klimaatstaking in Den Haag.

"De mens staat vandaag de dag te weinig stil bij de waarde van het systeem aarde, de natuur, het dier en de biodiversiteit. Het zijn juist déze waarden waarvan de mens afhankelijk is; niet geld, niet spullen, niet macht", aldus Erik.